Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecMostek Sudličkova Lhota

Projekt - Chodník podél II/312, Mostek

Název projektu: Chodník podél II/312, Mostek

 

Jedná se o stavbu nového chodníku podél komunikace II/312 a rekonstrukce chodníku také podél komunikace II/312 křížící se s účelovou komunikací. Stavba navazuje na rekonstrukci komunikace II/312, která je součástí projektu „Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“.

Stavební objekty:

SO 101 Pozemní komunikace – chodník podél II/312 novostavba

SO 102 Pozemní komunikace – chodník na křížení II/312 a účelové komunikace rekonstrukce

SO 401 – veřejné osvětlení

Účelem projektu je výstavba a rekonstrukce komunikace pro pěší. Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené a zrekonstruované komunikace pro pěší od data ukončení realizace projektu. Cílem projektu je přispět k zajištění bezpečnosti dopravy, cílových skupin, účastníků silničního provozu a místních obyvatel. Dalším cílem je také zatraktivnění místa realizace a zajištění spokojenosti obyvatel a návštěvníků obce.

Přínosy projektu:

  • zlepšení stávající situace v oblasti bezpečnosti dopravy a její zatraktivnění,
  • zlepšení nevyhovujícího špatného technického stavu stávajícího chodníku,
  • výstavba nového chodníku,
  • zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v zájmovém území (zajištění současných norem, vyhlášek a bezbariérovosti řešených chodníků),
  • zlepšení prostředí a bezpečnosti pro cílové skupiny projektu,
  • zlepšení dopravní situace pro účastníky silničního provozu,
  • celkové zatraktivnění zájmového území,
  • prodloužení trasy veřejného osvětlení,
  • pořízení a výsadba 10 ks nových stromů.

 

Obci Mostek se podařilo vyhledat vhodný dotační titul. Jedná se o výzvu MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., Výzva č. 2: NAD ORLICÍ – IROP+ - Doprava a 60. Výzva IROP – Doprava – SC 5.1.

Více informací je uvedeno pod uvedenými odkazy:

http://www.nadorlici.cz/vyzvy/irop_2021_/2__vyzva_irop____doprava-detail_vzdelavani-26-78-0-811.html

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

V létě 2023 byl připraven Projektový záměr, který byl spolu s dalšími náležitostmi na počátku září 2023 řádně předán na MAS. V říjnu 2023 projekt Chodník podél II/312, Mostek splnil oficiálně podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a byl předán Výběrové komisi k posouzení a následně Programovému výboru k projednání. Po vydání Rozhodnutí o podpoře bude projekt neprodleně předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Celkové výdaje projektu jsou stanoveny na 1 583 714,25 Kč. Dotační podpora byla při vypracování žádosti stanovena až na 1 451 918,01 Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v září 2023 a bude ukončena v prosinci 2023.

Publicita

Publicita plakát A3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,8 kB
Staženo: 56×
Vloženo: 15. 11. 2023